Popüler Profesyonel Hizmetler

Arama Yap
Yetenek Bul
Satın Al
Oldu Bil!


Öne Çıkan Profesyonel Yetenekler

Henüz görüntülenecek öne çıkan teklif / hizmet yok.

Yapmanın her aşaması için pratik öneriler

Sizin İçin Önerilen Yetenekler

Öne Çıkan Profesyonel Yetenekler

Yapmanın her aşaması için pratik öneriler

En Çok Oy Alan Yetenekler

Henüz görüntülenecek en çok oy alan teklif / hizmet yok.

Yorumlar

Seda Taner

Haz?rlad???m?z video serisinin seslendirmesini nas?l yapt?raca??m?z? konu?urken biri Kariyer'i nerdi. rnek seslendirmeleri dinledik, istedi?imiz bir sesi bulduk, metinleri payla?t?k ve bir gn sonra ses kay?tlar?n? ald?k. :) ”

Semih Aktuna

H?zl? ve yetenekli freelancer aray???m?zda Kariyer gibi bir platformun varl??? bize ok yard?mc? oldu. ?imize sinen gzel bir proje ortaya ?kard?k. Te?ekkrler Kariyer!”

Selin Y?lmaz

Ucuz oldu?u iin Kariyer'de al??veri? yapm?yorduk. Ama ekstra seeneklerle almak istedi?imiz kalitede bir hizmet alabilece?imizi farkettik. Kariyer'de ihtiyac?m?z olan i?leri kolay ve h?zl? bir ?ekilde yapt?rabiliyoruz.”

Adil Ak?n

Ara sahipleri iin sistemi anlatan videolar haz?rlamam?z gerekiyordu. Kariyer zerinden metinleri teslim ettik. 1 hafta sonra videolar sitemizde yay?ndayd?. ok temiz i?. Hizmet verenlerin ileti?imi mkemmel.”